top of page

INVITASJON til STIFTELSEMØTE 

Ås Kamsport inviterer alle medlemmer til stiftelsesmøte! Vi skal endelig bli del av det lokale idrettslaget, og ta del i norges idrettsforbund. Vårt særforbund blir Kampsport forbundet, som har MMA og Muay Thai under seg. Brytesporter (olympiske og ikke-olympiske) og Brasiliansk Jiu Jitsu vil gå under "MMA-trening", da BJJ ikke foreløpig er del av idrettsforbundet. 

Medlemskap her vil gi tilgang til for alle våre medlemmer til forsikringsløsning i tråd med andre idretter i norge. Videre vil det gi oss muligheter til å søke om støttemidler, som vil være viktig for klubben fremover - med tanke på fremtidige utgifter. 

Vi kommer til å velge et styre, som består av leder, nestleder, ett styremedlem og ett varamedlem. Jeg har nominert meg selv som leder, og Adrian Svarstad som nestleder i styret. Videre trenger vi et kontrollutvalg, som også skal bestå av en leder, ett medlem og et varamedlem. Valgkomite - skal også bestå av en leder, ett medlem og ett varamedlem. Ved interesse av å fylle en av ovennevnte verv, vennligst gi beskjed. Det forventes ikke mye arbeid i forbindelse vervene, men det gir aktive og interessert medlemmer mulighet til å ta del i utviklingen til klubben. 

 

Ås Kampsport har pr. i dag treningsavtale med Ås Fysioterapi og Treningssenter AS, hvor medlemskapet Follo Gull, Student Gull og Junior Gull dekker klubbens treningsavgift. Medlemsavgiften/klubbkontingent har tidligere vært satt til kr. 258,- pr. semester. Denne avgiften har ikke blitt innkrevd siden 2019, men skal nå innføres som tidligere. Kontingentstørrelse er satt opp som et punkt i protokollen, og skal drøftes og avgjøres på møte.     

Her kommer en oversikt på foreløpig saksliste. Ved ønske om å ta opp andre saker, vennligst innsend dette på forhånd. 

 

SAKLISTE

 

 1. Åpning

 2. Registrere de frammøtte.

 3. Velge dirigent til å lede møtet.

 4. Velge protokollfører til å skrive protokoll fra møtet.

 5. Velge to av de frammøtte til å underskrive protokollen.

 6. Etablering av  idrettslag og søknad om medlemskap i Norges idrettsforbund og aktuelle særforbund

 7. Fastsette navn på idrettslaget

 8. Vedta om idrettslaget skal ha en  lov basert på Lovnorm for idrettslag eller  forenklet lovnorm for idrettslag

 9. Vedta loven

 10. Fastsette medlemskontingent og eventuelt treningsavgift

 11. Foreta valg i henhold til vedtatt lov

 12. Avslutning

Vi gleder oss til å offisielt bli en del av idrettsnorge, og ta del på lik linje med de andre idrettslagene i Ås.   

 

Vi tar det på matta, Fredag 28.10.2022, kl.17:00

på Xpress

Mvh.

Gandria Nguyen

Ås Kampsport

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page