STIFTELSE AV IDRETTSLAG - SAKSLISTE

ÅPNING:

Initiativtaker orienterer litt om bakgrunn for møtet.

 

Hvem er til stede: Opplisting av hvem som er til stede. Navn, adresse og fødselsdato skal være med i protokollen.

 

Sak 1:    Valg av:

    -    Ordstyrer/dirigent

     -    Møtesekretær

    -    To personer til å underskrive protokollen

 

 

Sak 2:    Etablering av nytt idrettslag

Diskuter om det er riktig å stifte et nytt idrettslag eller om man bør vurdere å gå inn som gruppe i et allerede eksisterende idrettslag.

 

Sak 3:    Navn på idrettslaget

Vedta navnet på idrettslaget.

Forslag: Ås Kampsport Klubb

 

Sak 4:    Lov for idrettslaget

Lovnorm for idrettslag må følges.

Fyll inn det som mangler:

    -    Navn og stiftelsesdato (i innledningen)

    -    Dere må vedta kommunetilhørighet (§2 Organisasjon). Kommunenavn og navn på idrettsråd, som er identisk med kommunenavnet må fylles inn. NB! Det er noen kommuner hvor det ikke er opprettet idrettsråd. I Oslo må bydel velges.

    -    Det må vedtas hvilken måned årsmøte skal avholdes hvert år (§13 Årsmøtet). Årsmøtet må avholdes innen 31. mars.

    -    Det må vedtas hvor mange styremedlemmer og varamedlemmer man skal ha (§15 Årsmøtets oppgaver)

Minimumskrav er ett styremedlem og ett varamedlem i tillegg til styreleder og nestleder.

 

Sak 5:    Medlemskontingent

Medlemskontingentens størrelse skal vedtas. Husk å skille mellom medlemskap og kontingent. Det er kun en type medlemskap (medlem eller ikke medlem), men det kan skilles mellom mange typer kontingenter.

 

Sak 6:    Valg

Foreta valg i henhold til loven, som er vedtatt i sak 4 og i henhold til lovnormen for idrettslag.

 

Det skal velges: 

  • leder

  • nestleder

  • minimum 1 styremedlem (se sak 4)

  • minimum 1 varamedlem

  • 2 revisorer 

  • valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

 

Samme person kan ikke velges til flere av de ovennevnte vervene jf. lovnorm § 6 (3).

 

Sak 7:    Medlemskap

Her skal man vedta at man skal melde seg inn i Norges idrettsforbund og Norges Kampsportforbund. 

 

 

Kan selvfølgelig være aktuelt også med andre saker, men dette er et forslag til minimumsliste.